Home

 Welkom op de site van de Hangoorfokkersclub

Opgericht 1 maart 1937


 
De naam van onze club is de "Hangoor fokkersclub".
Wij willen u graag even attent maken op het bestaan van een speciaalclub voor de fokkers van de vier grote hangoorrassen die men in Nederland fokt. 
Het doel van de speciaalclub is om de genoemde rassen te verbeteren, ook is het de bedoeling de vriendschapsbanden tussen de fokkers van de rassen steviger aan te halen. 


De rassen die onze club vertegenwoordigen zijn:

* Franse Hangoor 
* Engelse Hangoor 
* Meissner Hangoor
* Duitse Hangoor 
* Kunder Hangoor

Een maal per jaar houden wij een fokkersdag te Tiel, op deze dag kunnen de fokkers elkaar leren kennen en bovendien ervaringen uitwisselen over onze mooie sport.
Één keer in de twee jaar organiseren wij een Technische dag / Rammenshow te Tiel.
Op tentoonstellingen stellen wij prijzen beschikbaar die door de leden te winnen zijn.