Uitslagen Clubshows

Noordshow 2020

Fraaiste Franse Hangoor van Bert Rietveld


  

  Fraaiste Engelse Hangoor van Fons Verrijdt

 

  Fraaiste Meissner Hangoor van Leo Turenhout

 

 
Fraaiste Hangoor van de clubrassen
 
Duitse Hangoor van Gerrit Jan Beusekamp
Tevens winnaar van groep 6 verhoogd na U 98

Fraaiste Franse Hangoor  ram jong madagascar van Bert Rietveld
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  ram jong blauwgrauw van Ronnie Menkhorst
Fraaiste Engelse Hangoor  ram jong konijngrijs-bont van Fons Verrijdt
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na  ram oud blauwgrijs van Fons Verrijdt
Fraaiste Meissner Hangoor   ram oud blauw van Leo Turenhout
Fraaiste Duitse Hangoor  ram jong zwart van Gerrit Jan Beusekamp
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na  ram jong ijzergrauw van Jelle Terpstra

 
 
Noordshow 2019 
 

Fraaiste Franse Hangoor  Ram jong konijngrijs van Henk-Jan Ekkelboom
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  Ram jong blauwgrijs van Ronnie Menkhorst
Fraaiste Engelse Hangoor  Ram jong madagascar van Wilfried van Vilsteren
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na  Ram jong fawn van Andre Vinkers
Fraaiste Meissner Hangoor  Ram oud zwart van Leo Turenhout
Fraaiste Duitse Hangoor  Ram jong konijngrijs van Gerrit Jan Beusekamp
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na   Ram oud ijzergrauw van Jelle Terpstra 
 
Noordshow 2018
 
 
Afbeelding invoegen
 

Noordshow 2018

Fraaiste dier van de clubrassen

Duitse Hangoor van Wilfried Span

Tevens winnaar van groep 6
 
Afbeelding invoegen
 
Noordshow 2018
 
Fraaiste Franse Hangoor van Wim de Wilde

Afbeelding invoegen
 
Noordshow 2018
 
Fraaiste Engelse Hangoor van Fons Verrijdt
 
Tevens nummer 2 van groep 6
 
Afbeelding invoegen
 
Noordshow 2018
 
Fraaiste Meissner Hangoor van Leo Turenhout

Afbeelding invoegen
 
Noordshow 2018
 
Fraaiste Kunder Hangoor van Wiel Ladenstein Fraaiste Franse Hangoor  Ram jong konijngrijs van Wim de Wilde
 Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  Ram jong konijngrijs-bont van Henk Jan Ekkelboom
 Fraaiste Engelse Hangoor  Ram oud blauwgrijs van Fons Verrijdt
 Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na  Voedster jong blauwgrijs van Fons Verrijdt
 Fraaiste Meissner Hangoor  Ram oud zwart van Leo Turenhout
 Fraaiste Duitse Hangoor  Ram oud konijngrijs-bont van Wilfried Span
 Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na  Ram jong konijngrijs van combinatie Tijman
 Fraaiste Kunder Hangoor  Ram jong zwart van Wiel Ladenstein


 

Championshow 2017 
 
Afbeelding invoegen  
Championshow 2017
 
Fraaiste dier van de clubrassen
 
Duitse Hangoor van Herman Hoeve

Afbeelding invoegen  
Championshow 2017
 
Fraaiste Franse Hangoor van Joop Nijrolder

Afbeelding invoegen  
Championshow 2017
 
Fraaiste Engelse Hangoor van Wilfried van Vilsteren

Afbeelding invoegen  
Championshow 2017
 
Fraaiste Kunder Hangoor van Wiel Ladenstein


Fraaiste Franse Hangoor  Ram jong madagascar van Joop Nijrolder 
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  Ram jong madagascar-bont van Betsie Put 
Fraaiste Engelse Hangoor  Ram jong madagascar van Wilfried van Vilsteren 
Fraaiste Duitse Hangoor  Ram oud konijngrijs-bont van Herman Hoeve 
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na  Ram jong konijngrijs van Gerrit Jan Beusekamp 
Fraaiste Kunder Hangoor  Ram oud zwart van Wiel Ladenstein

 


 Noordshow 2017
 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2017
 
Fraaiste dier van de clubrassen

Duitse Hangoor van Jelle Terpstra

 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2017
 
Fraaiste Franse Hangoor van Henk Jan Ekkelboom
 

Afbeelding invoegen  
Noordshow 2017
 
Fraaiste Engelse Hangoor van Frens Schulting
 

Afbeelding invoegen  
Noordshow 2017
 
Fraaiste Meissner Hangoor van Harm Timmer 
 

Afbeelding invoegen  
Noordshow 2017
 
Fraaiste Duitse Hangoor van jeugdlid Patrick Borger

Fraaiste Franse Hangoor Ram oud konijngrijs-bont van Henk Jan Ekkelboom
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram oud konijngrijs-bont van Henk Jan Ekkelboom
Fraaiste Engelse Hangoor Voedster jong madagascar-bont van Frens Schulting
Fraaiste Meissner Hangoor Ram jong zwart van Harm Timmer
Fraaiste Duitse Hangoor Ram oud ijzergrauw van Jelle Terpstra
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram jong konijngrijs van Gerrit Jan Beusekamp
Fraaiste Hangoor van een jeugdlid Ram jong chinchilla van Patrick Borger

 
 

 
Championshow 2016
 
Afbeelding invoegen  
Championshow 2016
 
Fraaiste dier van de clubrassen
 
Franse Hangoor van Betsie Put
 
 

Afbeelding invoegen  
Championshow 2016
 
Fraaiste Engelse Hangoor van Fons Verrijdt
 

Afbeelding invoegen  
Championshow 2016
 
Fraaiste Meissner Hangoor van Hans van Liempt
 

Afbeelding invoegen  
Championshow 2016
 
Fraaiste Duitse Hangoor van Wilfried Span
 

Afbeelding invoegen  
Championshow 2016
 
Fraaiste Duitse Hangoor van jeugdlid Patrick Borger
 


 Fraaiste Franse Hangoor  Ram madagascar van Betsie Put
 Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  Voedster konijngrijs van Combinatie Olthof
 Fraaiste Engelse Hangoor  Ram konijngrijs van Fons Verrijdt
 Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na  Ram konijngrijs-bont van Bas Bosch
 Fraaiste Meissner Hangoor  Ram zwart van Hans van Liempt
 Fraaiste Duitse Hangoor   Ram van Wilfried Span
 Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na  Ram van Karel Koot
 Fraaiste van een jeugdlid  Ram konijngrijs-bont van Patrick Borger 
Noordshow 2016

Afbeelding invoegen  
Noordshow 2016
 
Fraaiste dier van de clubrassen:

Franse Hangoor van Wim de Wilde

 

 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2016
 
Fraaiste Engelse Hangoor van Andre Vinkers

 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2016  
 
Fraaiste Meissner Hangoor van Bart Vrolijks 
 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2016

Fraaiste Duitse Hangoor van Gerrit Jan Beusekamp

 
Afbeelding invoegen  
Noordshow 2016

Fraaiste Duitse Hangoor van jeugdlid Patrick Borger


 Fraaiste Franse Hangoor  Ram konijngrijs bont van Wim de Wilde
 Fraaiste Franse Hangoor op 1 na  Ram konijngrijs van Henk Jan Ekkelboom
 Fraaiste Engelse Hangoor  Ram fawn van Andre Vinkers
 Fraaiste Meissner Hangoor  Ram zwart van Bart Vrolijks
 Fraaiste Duitse Hangoor  Ram ijzergrauw van Gerrit Jan Beusekamp
 Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na  Ram konijngrijs van Saskia Meinders
 Fraaiste van een jeugdlid  Ram konijngrijs bont van Patrick Borger

 

Championshow 2015

 

Championshow 2015  

Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram van Tom van Horick tevens jeugdlid

 

 

Championshow 2015

Fraaiste Franse Hangoor van Bert Rietveld

 
 

Championshow 2015

Fraaiste Engelse Hangoor van Bas Bosch

  

Championshow 2015

Fraaiste Meissner Hangoor van Ingrid RoelofsFraaiste Franse Hangoor Voedster blauw van Bert Rietveld
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram ijzergrauw van E.D. Legemaat
Fraaiste Engelse Hangoor Voedster konijngrijs van Bas Bosch
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na Voedster konijngrijs Fons Verrijdt
Fraaiste Meissner Hangoor Ram zwart Ingrid Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor Ram chinchilla Tom van Horick
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Voedster konijngrijs-bont Herman Hoeve
Fraaiste van een jeugdlid Ram chinchilla van Tom van Horick

Noordshow 2015


 

Noordshow 2015

Fraaiste Franse Hangoor van W. de Wilde

 
Noordshow 2015

Fraaiste Engelse Hangoor van W. v. Vilsteren

Noordshow 2015

Fraaiste Meissner Hangoor van L. Turenhout
Noordshow (jeugdshow) 2015

 Fraaiste Duitse Hangoor van Patrick Borger
Fraaiste Franse Hangoor Ram blauwgrijs van W. de Wilde
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram konijngrijs-bont van W.de Wilde
Fraaiste Engelse Hangoor Ram madagascar van W. v. Vilsteren
Fraaiste Meissner Hangoor Voedster bruin van L. Turenhout
Fraaiste Meissner Hangoorop 1 na Ram zwart van I. Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor  Ram konijngrijs van comb. Hangoren uut Loozen
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram chinchilla van comb. Hangoren uut Loozen
Fraaiste van een jeugdlid  Duitse Hangoor ram konijngrijs van Patrick Borger
Championshow 2014

 

Championshow 2014

Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram chinchilla van Henk de Klein

Tevens winnaar van groep 6

 

Championshow 2014

Fraaiste Franse Hangoor van Ingrid Collignon    

Champioshow 2014

Fraaiste Engelse Hangoor van Bas Bosch 

Championshow 2014

Fraaiste Meissner Hangoor van Joop NijrolderFraaiste Franse Hangoor
Voedster mignon van I. Collignon
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na
Ram konijngrijs van A. Boogaard
Fraaiste Engelse Hangoor
Ram konijngrijs van B. Bosch
Fraaiste Meissner Hangoor
Ram zwart bont van J. Nijrolder
Fraaiste Meissner hangoor op 1 na
Ram zwart van I. Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor
Ram chinchilla van H. Klein
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na
Ram konijngrijs van D. Vrolijks
Fraaiste van een jeugdlid
Duitse Hangoor voedster konijngrijs van Martijn Borger
Fraaiste van een jeugdlid op 1 na
Duitse Hangoor ram konijngrijs van Danny Holterman
Noordshow 2014

 

Noordshow 2014

Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram konijngrijs van Gerrit Jan Beusekamp

Tevens winnaar van groep 6


 

Noordshow 2014

Fraaiste Franse Hangoor van Henk Jan Ekkelboom 

Noordshow 2014

Fraaiste Engelse Hangoor van Bart Vrolijks 

Noordshow 2014

Fraaiste Meissner Hangoor van Ingrid RoelofsFraaiste Franse Hangoor Ram konijngrijs bont van H.J. Ekkelboom
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram ijzergrauw bont van H.E. Poortinga
Fraaiste Engelse Hangoor Ram konijngrijs van B. Vrolijks
Fraaiste Meissner Hangoor Ram zwart van I. Roelofs
Fraaiste Meissner Hangoor op 1 na Ram zwart van L. Turenhout
Fraaiste Duitse Hangoor  Ram konijngrijs van G.J. Beusekamp
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram chinchilla van G.J. Beusekamp
Fraaiste van een Jeugdlid Duitse Hangoor ram konijngrijs van Martijn Borger
Fraaiste van een Jeugdlid op 1 na Duitse Hangoor ram konijngrijs van Danny Holterman
Noordshow 2012


 

Noordshow 2012


Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram konijngrijs-bont van Herman HoeveFraaiste Franse Hangoor Ram konijngrijs van S. Damstra
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram konijngrijs-bont van H.J. Ekkelboom
Fraaiste Engelse Hangoor Ram madagascar van W. v. Vilsteren
Fraaiste Meissner Hangoor Ram jong zwart van L. Turenhout
Fraaiste Meissner Hangoor op 1 na Ram oud zwart van I. Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor Ram konijngrijs-bont van H.A. Hoeve
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram konijngrijs van Joh. Hunneman
Fraaiste van en een Jeugdlid Duitse Hangoor voedster blauwgrijs van Martijn Borger
Championshow 2012

 

Championshow 2012


Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram konijngrijs-bont van Wilfried SpanFraaiste Franse Hangoor Voedster konijngrijs-bont van D. Honing
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram madagascar van B. Put
Fraaiste Engelse Hangoor Voedster oud konijngrijs van B. Vrolijks
Fraaiste Meissner Hangoor Ram zwart van I. Roelofs
Fraaiste Meissner Hangoor op 1 na Voedster zwart-bont van J. Nijrolder
Fraaiste Duitse Hangoor Ram konijngrijs-bont van W. Span
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Voedster wit roodoog van S. Meinders
Fraaiste van een jeugdlid Duitse Hangoor ram blauwgrijs van Martijn Borger
Noordshow 2013

 

Noordshow 2013


Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor ram konijngrijs van Gerrit Jan Beusekamp
Deze foto is gemaakt tijdens ons hokbezoek.


Fraaiste Franse Hangoor Ram konijngrijs van Comb. Mekking
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram ijzergrauw van S. Damstra
Fraaiste Engelse Hangoor Ram madagascar van W. v. Vilsteren
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na Voedster madagascar-bont van P. Klees
Fraaiste Meissner Hangoor Ram jong zwart van I. Roelofs
Fraaiste Meissner Hangoor op 1 na Ram oud zwart van I. Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor Ram konijngrijs van G.J. Beusekamp
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram konijngrijs-bont van W. Span
Fraaiste van een jeugdlid Duitse Hangoor ram konijngrijs-bont van Martijn BorgerChampionshow 2013

 

Championshow 2013


Fraaiste dier van de clubrassen:

Franse Hangoor ram ijzergrauw van A. Boogaard


Fraaiste Franse Hangoor Ram ijzergrauw van A. Boogaard
Fraaiste Franse Hangoor op 1 na Ram zwart van R. Menkhorst
Fraaiste Engelse Hangoor  Ram ijzergrauw van B. Bosch
Fraaiste Engelse Hangoor op 1 na Voedster blauwgrijs van B. Vrolijks
Fraaiste Meissner Hangoor  Ram oud zwart van I. Roelofs
Fraaiste Meissner Hangoor op 1 na Ram jong zwart van I. Roelofs
Fraaiste Duitse Hangoor Ram konijngrijs van G.J. Beusekamp
Fraaiste Duitse Hangoor op 1 na Ram wit roodoog van D. Vrolijks
Fraaiste van een jeugdlid Duitse Hangoor voedster konijngrijs-bont van Martijn Borger