Standaard commissie nieuws

Brief van de standaardcommissie

ontvangen op 5 februari 2015 met betrekking tot:

* Meissner Hangoor bruinbont
* Kunder Hangoor

Hangoorfokkersclub brief standaardcommissie 2015.doc
 

Brief van de Standaardcommissie 

ontvangen op 3 maart 2014 met betrekking tot:

*Meissner Hangoor geel
 
HFC2014MHG.doc


Brief van de Standaardcommissie

ontvangen op 8 februari 2014 met betrekking tot:

*Meissner Hangoor bruinbont

 HFC2014.doc
 
 

Brief van de standaardcommissie 

ontvangen op 26 januari 2014 met betrekking tot:

* Maximum gewicht Franse Hangoor
* Oorlengte en oorbreedte Engelse Hangoor

 HFC 2014.docx

 
 
 
Nieuwe Kleurslagen: 

* Definitief erkend : Meissner Hangoor - Zwart-bont 

* Definitief erkend tot 2012: Franse Hangoor - Mignon 

 
 
Niet meer erkend:

Per 1 april 2012 is de Meissner Hangoor in madagascar en madagascar bont niet meer erkend. 

 
 


Brief van de standaardcommissie:


Standaardcommissie
Afd. konijnen
J.Vijfvinkel

Aan Bestuur en leden Hangoorfokkersclub.

Onderwerp: Oormaat en erkenningen. 

Geacht bestuur en leden, 
Naar aanleiding van Uw schrijven van 14-12-2009 jl delen wij U mede dat de standaardcommissie akkoord gaat met de voorgestelde puntenschaal voor de oorlengte en oorbreedte bij de Engelse Hangoor. De standaardbeschrijving zal hiervoor binnenkort worden aangepast en treedt in werking per 1 april 2010. 

Wat betreft de erkenningen kunnen wij U mededelen dat de Franse hangoor in de kleur mignon wordt verlengd met een periode van 2 jaar. 
Er is voldoende kwantiteit, doch de kwaliteit moet zowel in bouw, pels en kleur verbeterd worden. Meer uniformiteit is gewenst. 

De Meissner hangoor in zwartbont wordt definitief erkend. De madagascarkleurige wordt voorlopig erkend voor 2 jaar. De beschrijvingen volgen nog. 

De Meissner hangoor in madagascar bont wordt nog niet erkend. 

Wij wensen U veel succes met de nieuwe kleurslagen binnen Uw speciaalclub. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Namens de commissie, 
Jan Vijfvinkel.


Standaardwijziging:

Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.
Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hier tegen worden gemaakt. Daarna heeft de stadaardcommissie een belsuit genomen.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd. 

De hierna genoemde aanpassingen en wijzigingen gelden m.i.v. a april 2013. 

Bij alle rassen, uitgezonderd de dwergrassen (ras 46 t/m/ 52 van de konijnenstandaard), is de waardering  10 punten in de hoogste klas van de gewichtstabel voor positie 1 van de standaard.