Nieuws

Zaterdag  16 maart Hangorendag:
 
vraagprogramma_hangorendag_zaterdag_16_maart_2024.pdf
 
inschrijfformulier_hangorendag_zaterdag_16_maart_2024_in_tiel.pdf

 

 
 

 
11 maart 2017 Technische dag en Rammenshow
 
Presentatie van Henk en Bart:
* Engelse Hangoor
* Pels en voeding
EH presentatie 11 maart .pdf
Pels en voeding 11 maart.pdf
 
Afbeelding invoegen  
Fons Verrijdt heeft op de Championshow zijn Engelse Hangoren in de kleur blauwgrijs ter erkenning gebracht.
Blauwgrijs en blauwgrijs-bont zijn nu officieel erkend.

Championshow 2017
 
Afbeelding invoegen  
De winnaars van onze clubshow op de "Championshow"    
van links naar rechts:   

Betsie Put fraaiste Franse Hangoor op 1 na
Joop Nijrolder fraaiste Fraaiste Hangoor
Gerrit Jan Beusekamp fraaiste Duitse Hangoor op 1 na
Frans Pongers voorzitter
Herman Hoeve fraaiste Duitse Hangoor tevens winnaar van groep 6
Wilfried van Vilsteren fraaiste Engelse Hangoor
Wiel Ladenstein (niet aanwezig) fraaiste Kunder Hangoor


    
Onze clubkeurmeesters tijdens de keuring op de Championshow
Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen


Noordshow 2017
 
Afbeelding invoegen  
De winnaars van onze clubshow op de "Noordshow"
van links naar rechts:
 
Gerrit Jan Beusekamp fraaiste Duitse Hangoor op 1 na
Harm Timmer fraaiste Meissner Hangoor
Frens Schulting fraaiste Engelse Hangoor
Jelle Terpstra fraaiste Duitse Hangoor tevens winnaar van groep 6
Henk Jan Ekkelboom fraaiste Franse Hangoor en op 1 na
 
 
Onze clubkeurmeesters tijdens de keuring op de Noordshow
 Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen 
  
Afbeelding invoegen  
Erkenning van de Kunder Hangoor januari 2016.
Fokker: Wiel Ladenstein
 


KUNDER  HANGOOR  
 
Creatie:
Ontstaan in Limburg, in het Voerendaalse kerkdorp Kunrade (plaatselijk Kunder genoemd) en ontwikkeld uit kruisingen met de grote Meissner Hangoor, de klein zilver en de Nederlandse Hangoordwerg.
Na jaren van selecteren via de wetten van Mendel en kennis van de genetica is een hangoor ontstaan zoals de fokker voor ogen had, met het juiste type en bouw en vooral de nuance van verzilvering.
In de grote rassen, de midden rassen en de dwergrassen zijn reeds jaren hangoorrassen bekend. Daarom de keuze voor deze nieuwe hangoor, passend in de kleine rassen met gewichtsgrenzen tussen 2,25 en 3,00 kg. Een hangoorkonijn thuishorend in de kleine rassen. Met een spanwijdte tussen de oor toppen van 25 tot 31 cm. 
 
Hoe ziet dit nieuwe ras eruit?
De Kunder hangoor wordt geboren als een normaal zwart konijn. Na circa 6 weken beginnen zijn oren te hangen en wordt het typische hangoor- konijn zichtbaar.
De Kunder Hangoor heeft een geblokte massieve lichaamsbouw.Op dit imposante lichaam een goed gevuld kopprofiel, met gebogen neusbeen en de oren in een brede vorm langs de kop. Na ongeveer 10 weken beginnen de haartoppen van de Kunder Hangoor te verzilveren. Deze verzilvering neemt beslag op ongeveer de helft van alle haartoppen en is regelmatig verdeeld over het geheel en vormt na circa 5 maanden een levendig sprankelend zilver/zwart kleurenspel. 
 
Vanwaar de naam van dit nieuwe ras?
De maker van dit nieuwe ras is de voorzitter van Nut en Sport Voerendaal, Wiel Ladenstein, hij is al 50 jaar fokker van raskonijnen en ruim 25 jaar als keurmeester actief in heel Nederland en zeer nauw betrokken bij alles wat de Hangoorfokkersclub aangaat.  Wiel is geboren en getogen in Kunrade.
Zijn grootvader van moeders kant is verongelukt tijdens een dynamiet detonatie bij het delven van Kundersteen in de Kunderberg. In de straat waar de Kunder Hangoor zijn levenslicht zag, is de laatste nog producerende Kundersteen groeve. Kortom deze voorgeschiedenis rechtvaardigt deze naam van de nieuwste telg aan de stam van de Nederlandse Kleindiersport.de  KUNDERHANGOOR  
 
 
 
Afbeelding invoegen  
Op maandag 1 februari heeft Wiel SBS 6 mogen ontvangen.
SBS 6 heeft opnames thuis gemaakt en zijn ook mee geweest na de burgemeester van Voerendaal.
Maandagavond 1 februari is het uitgezonden bij SBS 6

Afbeelding invoegen   Wiel met zijn Kunder Hangoor bij de burgemeester van Voerendaal. 
Wellantcollege project

Na aanleiding van een mail van Wilco Versloot van het Wellantcollege hebben diverse fokkers hangoren
beschikbaar gesteld voor een project op de Wellantcollege te Houten.
Hieronder kunt u het verslag lezen wat geschreven is door Wilco Versloot.
Hangoorfokkersclub verslag.pdf
 


Fokkersdag 2015 
 
Algemeen kampioen  Fokkersdag 2015:

Duitse Hangoor Chinchilla-bont van Gerrit Jan Beusekamp.

 
De catalogus en de uitslag van de Fokkersdag 2015 kunt u vinden bij de uitslagen Fokkersdag.
Foto's van deze dag zijn geplaatst in het fotoalbum.
             
Zaterdag 7 maart 2015.
Leo Turenhout mocht zijn erkenningscertificaat voor de Meissner bruin-bont tijdens de 
Diertechnische Raad te Putten in ontvangst nemen.

Leo gefeliciteerd met deze erkenning.
Technische dag / Rammenshow 2015

Algemeen kampioen Rammenkeuring 2015:

Franse Hangoor konijngrijs van Anita Eedelbloedt


De catalogus van de Rammenshow kunt u vinden bij uitslagen Fokkersdagen.
Foto's van deze dag zijn geplaatst in het fotoalbum.
Erevoorzitter


 


Dhr. Cor Bregman heeft na 7 termijnen afscheid genomen als bestuurslid tijdens de 
Fokkersdag 13 september 2014.
Cor heeft 21 jaar in het bestuur gezeten van de Hangoorfokkersclub, 8,5 jaar als redactie en 12,5 jaar als voorzitter.
Tijdens de Algemene vergadering op zaterdag 13 september is Cor benoemd tot Erevoorzitter.


Fokkersdag 2014

Zaterdag 13 september 2014 hadden wij onze fokkersdag. 
De catalogus en de uitslagen zijn geplaatst onder rubriek:
* Uitslagen Fokkersdagen

Van deze fokkersdag zijn ook foto's gemaakt deze kunt u bekijken onder rubriek:
* Fotoalbum

 

Championshow 2014

Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor van Henk de Klein

Tevens winnaar van groep 6


Voor verdere uitslagen van de Championshow 2014 zie uitslagen clubshows

 

Noordshow 2014

Fraaiste dier van de clubrassen:

Duitse Hangoor van Gerrit Jan Beusekamp

Tevens winnaar van groep 6


Voor verdere uitslagen van de Noordshow 2014 zie uitslagen clubshows

 

Op bezoek bij voormalige Franse Hangoorfokker 

Willem Bruggeman.

De hr. Willem Bruggeman kreeg dit boek aangeboden van de Hangoorfokkersclub, omdat hij meer dan 60 jaar lid is van onze vereniging.‘Hangoren’met alle lof ontvangen.

Op 16 november werd het lang verwachte boek ‘Hangoren’gepresenteerd. Ruim veertig Hangoorliefhebbers tezamen met eenvertegenwoordiging van de Hangoordwergenclub en het Kleindiermagazine waren ervoor bijeengekomen in Beuningen. Voordat de eigenlijke presentatie plaatsvond,werd het gezelschap in de gewenste ‘ontvangsttoestand’ gebracht door eeninterview en publiek met Wiel Ladenstein, onder leiding van Bas Bosch. Delaatste nam na de pauze het woord om het eigenlijke boek te presenteren. Hijging ruim in op de inhoud en opbouw van het boek, waarna hij het eersteexemplaar aan de voorzitter van de HC, Cor Bregman, overhandigde. Specialeaandacht met boekoverhandigingen vroeg hij voor de mensen die een grotebijdrage aan ‘Hangoren’ hebben geleverd, achtereenvolgens Bart Vrolijks, WilSmeets en Elisa Kool (redactie). Hij gaf ook nog een boek cadeau aan WielLadenstein voor zijn bijdrage aan het welslagen van de middag en aan Bas’leermeesterSef Sanders als dank ‘voor alles namens de leerling’. 

Ter gelegenheid van het75-jarig bestaan van de Hangoorfokkersclub

 In 2012 bestond deHangoorfokkersclub (HC) 75 jaar. Drie kwart eeuw van hoogstaande fokkerijrondom de rassen Engelse Hangoor, Franse Hangoor, Meissner Hangoor en DuitseHangoor. Gedurende al die jaren en ondanks moeilijke periodes is deHangoorfokkersclub een lichtend voorbeeld geweest in het gezamenlijk belevenvan een liefhebberij, die tot op de dag van vandaag een echte hobby isgebleven, aangevoerd door begenadigde fokkers en inspirerende keurmeesters.Kameraadschap wordt met uitnodigende hoofdletters geschreven binnen dezevereniging. Allemaal redenen voor uitgeverij BBPress om tot een bundeling vandat ‘Hangorenrijk’ te komen, ter viering van het jubileum, zeker, maar meer nogom een degelijk naslagwerk te maken dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aande instandhouding en verdere verbetering van een cultuurgoed. Een kleine, maaro zo boeiende wereld, die gebezigd wordt door ‘nut en vermaak’ met in dehoofdrol ‘type-rassen bij uitnemendheid’, waaronder ‘de Bulldog onder dekonijnen’ en de ‘King of the Fancy’ zelfs, waar met de nodige ‘stalgeheimen’‘gestreefd wordt naar beter’ door ‘eerst te bouwen en dan te schilderen’…  

Dit boek is ‘gebouwd’ innauwe samenwerking met de jubilerende vereniging,  aangevoerd door ‘bouwmeester’ Bart Vrolijks.  Het vaak apart mooie ‘schilderwerk’ is ‘aangebracht’ door fotograaf Wil Smeets. Samen met de nodige anderen, binnen en buiten de HC, hebben zij het ‘architect’ Bas Bosch gemakkelijk en tot een groot genoegen gemaakt om een boek uit te geven dat wat inhoud en uitvoering betreft naadloos past in het BBPress fonds.  

Hoewel niet behorend tot de HC, is er ook ruim aandacht besteed aan de Nederlandse Hangoordwerg. Bij een dergelijk unieke gelegenheid, het eerste Nederlandstalige boek over de Hangoorrassen, mocht de Benjamin van de familie niet ontbreken, zeker niet gezien zijn populariteit, de andere rassen tezamen overtreffend.     


Fotoreportage van de boekpresentatie "Hangoren"


De fotoreportage kunt u vinden in het fotoalbum.
De foto's zijn gemaakt door Wil Smeets en Hetty Borger.


Fokkersdag en de Engelse keuring:

De foto's van de Fokkersdag en de Engelse keuring van 14 september 2013 zijn geplaatst in het fotoalbum.

Foto's gemaakt door Wil Smeets zijn toegevoegd aan de beide albums.Publicatie Standaardcommissie konijnen 2013


Standaardwijziging: 

Mede door aanscherping van het beleid ten aanzien van het welzijn van dieren heeft de standaardcommissie konijnen een voorstel gemaakt om de gewichten en de bijbehorende puntenschalen van de rassen in de Konijnenstandaard Nederland 2007 aan te passen. Ook de ingediende voorstellen van een aantal speciaalclubs hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.
Vervolgens zijn alle konijnenspeciaalclubs in kennis gesteld van het voorstel en kon eventueel bezwaar hier tegen worden gemaakt. Daarna heeft de stadaardcommissie een belsuit genomen.

Het besluit is met een bestuursbesluit van KLN bekrachtigd. 

De hierna genoemde aanpassingen en wijzigingen gelden m.i.v. april 2013. 

Bij alle rassen, uitgezonderd de dwergrassen (ras 46 t/m/ 52 van de konijnenstandaard), is de waardering  10 punten in de hoogste klas van de gewichtstabel voor positie 1 van de standaard.


Erkenningen per 1 april 2013:

Per 1 april 2013 is de Meissner Hangoor blauw bont definitief erkend.