Agenda

 
 
* Zaterdag 10 maart 2018  Rammenshow en Technischedag

Tevens is er deze dag de ALV vergadering i.p.v 6 oktober 

 Locatie:
 TKV Tiel
 Bulkweg 1
 4005 LB Tiel

 
* Zaterdag 6 oktober 2018 Fokkersdag

Locatie:
TKV Tiel
Bulkweg 1
4005 LB Tiel